Články 2023

Přečtěte si o naší činnosti

První motorový vůz v křimovské výtopně

Aneb novoroční historické ohlédnutí

Přesně před 90 lety se v křimovské výtopně oficiálně "zabydlel" první motorový vůz. Byl jím "malý Věžák" M120.302, který převzal osobní dopravu na trati Křimov - Reitzenhain. Od 1. ledna 1933 tak byla přeprava osob na této trati zajišťována výhradně motorovou trakcí.

Díky motorizaci se mohl zvýšit počet spojů na trati a zkrátila se jízdní doba. Osobní dopravu mezi Křimovem a Reitzenhainem zajišťovaly zpočátku zpravidla dva páry smíšených vlaků denně, po nástupu motorové trakce nabízel jízdní řád až šest párů spojů. Zatímco smíšený vlak urazil 14,5 kilometru dlouhou trasu přibližně za 50 minut, motoráku trvala tato cesta zhruba půlhodinu. Některé spoje měly jízdní dobu dokonce jen 22 minut.

Motoráky ale nevydržely na trati dlouho. Přeshraniční provoz zde byl zastaven již v roce 1945 a o tři roky později, 9. května 1948, byla osobní doprava zastavena úplně. Byla plně nahrazena autobusovou dopravou. Z obcí podél trati po válce zbyla jediná - Hora Svatého Šebestiána. Obec Menhartice i obec Pohraniční (zdejší zastávka se jmenovala Reitzenhain v Čechách) zanikly na začátku 50. let.

Motorový vůz M120.302 byl vyroben v Kopřivnické vozovce (pozdější TATRA). Československé státní dráhy jej převzaly v polovině roku 1928. Vůz měl tzv. věžové stanoviště strojvedoucího - strojvedoucí seděl v budce na střeše. Pro cestující bylo k dispozici 36 míst k sezení, vozy ještě neměly instalovanou toaletu. Novinkou byly dveře na čele vozu, díky nimž se dalo mezi jednotlivými vozy přecházet i za jízdy. Z výroby měly motoráky střední spřáhlo, u většiny z nich ale bylo dodatečně nahrazeno nárazníky a šroubovkou. O pohon se staral řadový benzinový šestiválec o výkonu 65 koní, maximální rychlost vozu byla 54 km/h. Poslední motorák řady M120.3 dojezdil u ČSD údajně až v roce 1955.