414 407

Prachárna (kkStB 175.07)

O řadě 414.4

Parní lokomotivy řady 414.4 vycházely z řady 414.3, u Společnosti státní dráhy označené jako řada Vn. Nové stroje přinesly řadu vylepšení, a tak vydržely v provozu dlouhých 74 let. Pamatují dobu od císaře Františka Josefa I. až po prezidenta Antonína Novotného. Dvě z nich se zachovaly až do dnešních dnů.

Hlavní změna oproti původním strojům byla v kotli. Plocha roštu se zmenšila, naopak se zvýšila výhřevná plocha kotle. Tlak páry v kotli byl zvýšen na 12 barů. Nevýhodou zůstala nízká maximální rychlost - pouhých 35 km/h.

Všech devatenáct kusů vyrobila lokomotivka Státní dráhy ve Vídni mezi lety 1894 a 1900. Byly dodány do výtopny Veselí nad Moravou, ale brzy se přesunuly do Meziměstí. Uměly totiž dobře spalovat trutnovské uhlí, které bylo nekvalitní a prachové. Odtud pochází jejich přezdívka "Prachárna". Ve východních Čechách se staly svědky první světové války a vzniku Československé republiky. ČSD ponechaly tyto lokomotivy v Meziměstí a vybavily je tlakovou brzdou. Před druhou světovou válkou byla většina z nich evakuována do jiných východočeských dep, protože Meziměstí leželo mimo území Protektorátu Čechy a Morava a připadlo nacistickému Německu.

Krátce před rokem 1938 přešly z traťové služby na posun a až po roce 1945 je ČSD začaly vyřazovat. Poslední Prachárna v pravidelném provozu byla 414.404, která je dnes neprovozním exponátem Národního technického muzea. Na záloze v Hradci Králové vydržela až do ledna 1968.

Příběh lokomotivy 414.407 

Lokomotiva 414.407 byla vyrobena v roce 1896 ve Vídni. Společnost státní dráhy (StEG) ji přidělila do výtopny Veselí nad Moravou, stejně jako ostatní zástupkyně této řady. Rok jezdila pod označením Vg 1263. V roce 1897 StEG začala používat nový systém značení svých strojů, a tak tato mašina dostala tabulku s číslem 4407.

V první dekádě 20. století byla lokomotiva předislokována do výtopny Meziměstí. K vidění byla na trati do Chocně v čele nákladních vlaků. V Meziměstí vydržela i po zestátnění Společnosti státní dráhy v červenci 1909. Jejím novým majitelem se stala státní společnost kkStB. Císařsko-královské státní dráhy jí přidělily označení 175.07.

Na východě Čech lokomotiva přečkala i první světovou válku. Po válce a vzniku Československé republiky ji převzaly ČSD. Pět let jezdila ještě pod rakouským označením 175.07. V září 1923 ČSD oficiálně přešly na Kryšpínův systém značení lokomotiv, a tak náš stroj dostal číslo 414.407, které nosí dodnes - již téměř 100 let.

Mašinka vozila nákladní vlaky v Meziměstí až do roku 1938. Protože se zdejší depo nacházelo v oblasti, která byla po Mnichovské dohodě připojena k nacistickému Německu, byla většina meziměstských lokomotiv řady 414.4 v roce 1938 evakuována do vnitrozemí. 414.407 pravděpodobně zůstala někde na východě Čech, možná už tehdy se jejím novým domovem stalo depo v Hradci Králové. Dne 14. 3. 1939 byla předána Českomoravským drahám (BMB/ČMD), tedy společnosti, která zajišťovala železniční dopravu v Protektorátu Čechy a Morava místo ČSD. Od roku 1945 jezdila opět pod hlavičkou Československých státních drah. 

Do Meziměstí se už po válce nevrátila. Pravděpodobně sloužila jako staniční záloha v Hradci Králové, měla tedy na starosti posun ve stanici a jen drobné traťové výkony. Vyřazena byla 30. března 1965 po úctyhodných 69 letech služby.

Mašinka měla štěstí a po vyřazení ve šrotu neskončila. Československé státní dráhy ji prodaly podniku Prefa do Kralup u Chomutova. Zde sloužila jako vytápěcí kotel - vytápěla tovární prostory a rozehřívala asfalt. Zmíněnou obec dnes již v mapách nenajdeme. V místech, kde až do 70. let minulého století stávala, se dnes nachází hnědouhelný lom Nástup.

Lokomotiva pak stála na starém nádraží v Prunéřově. Na konci 70. let byla převezena do Chomutova, kde měla být zrenovována na pomník. Tento záměr tehdejšího Svazu socialistické mládeže však nebyl nikdy realizován. Našel se i rakouský zájemce, jenž chtěl lokomotivu odkoupit výměnou za počítače. Ten byl naštěstí odmítnut.

Při oslavách v roce 1981 v Chomutově posloužily rošty z kotle prachárny 414.407 pro lokomotivu NTM 422.025 "Arcivévoda Karel", neboť byla tato lokomotiva do Chomutova přitažena s propálenými rošty.

Stroj dále chátral až do pádu komunistického režimu a s tím spojeného zániku organizace SSM. Po revoluci lokomotivu získala společnost LOKO-MOTIV a stala se naším nejcennějším exponátem.

Historické okénko

Lokomotiva 414.407 pamatuje opravdu hodně. Obě světové války i rakousko-uherskou monarchii. Byla vyrobena pouhých 92 let poté, co Richard Trevithick sestrojil první parní lokomotivu na světě. Pro představu, jak stará mašinka to je, uvádíme malé historické okénko.

V roce 1896, když byla lokomotiva vyrobena, byly české země součástí Rakouska-Uherska. Na trůně seděl císař František Josef I., kterému bylo 66 let. Na Univerzitě Karlově (tehdy České universitě Karlo-Ferdinandově) v Praze působil 46letý profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Zřejmě ještě netušil, že se o 22 let později stane prvním prezidentem Československé republiky.

V Moskvě byl právě korunován car Mikuláš II. a v Karlových Varech byl představen nový vynález - kinematograf, předchůdce filmových promítaček. Národní divadlo slavilo 15. výročí od prvního otevření a spisovatel Karel Čapek oslavil své 6. narozeniny.

Francouzský baron Pierre de Coubertin uspořádal v řeckých Athénách první novodobé olympijské hry. Fotbalová Slavia Praha odehrála svůj první zápas, o čtyři dny později se konalo první fotbalové derby pražských "S". Hokej byl u nás v úplných začátcích, na zamrzlé Vltavě se v tomto období proháněli první hokejisté, ještě s míčky místo puků.

Letadla ještě neexistovala, první let bratří Wrightů proběhl až v roce 1903. Žádný člověk ještě nikdy nedosáhl severního ani jižního zemského pólu, to se podařilo až v roce 1909, resp. 1911.

V roce 1965, kdy byla lokomotiva vyřazena z provozu, už seděl na Pražském hradě 6. československý prezident Antonín Novotný. Uskutečnila se III. Spartakiáda, Československá televize odvysílala první Večerníček a v obchodech se začal prodávat alobal. Sovětský kosmonaut Alexej Leonov vstoupil jako první člověk do volného kosmického prostoru.

Současný stav

Parní lokomotiva 414.407 je naším nejcennějším exponátem, v současné době bohužel neprovozním. Cílem spolku je stroj zprovoznit. To znamená jeho rozložení, renovaci všech součástí (případně výrobu nových) a opětovné složení. Takový proces je velice náročný jak časově, tak finančně. Nechceme teď na lokomotivě s horkou hlavou něco rozebírat, abychom pak zjistili, že není jednoduché sestavit ji zpátky. Rádi bychom opravu provedli systematicky a "pořádně". To si však vyžádá, jak už bylo psáno, spoustu finančních prostředků, které v současné době bohužel nemáme.

Věříme, že se nám jednou podaří získat finance potřebné na opravu této pamětnice obou světových válek, která spatřila světlo světa, když bylo císaři Františku Josefu I. 66 let. Odhadované náklady se pohybují okolo 15 milionů korun. Až tato 127letá babička vyjede opět vlastní silou na trať, stane se nejspíš druhou nejstarší provozní lokomotivou na území České republiky.

Vývoj označení

Rakouská společnost státní dráhy (StEG)

Vg 1263

1896 - 1897

Rakouská společnost státní dráhy (StEG)

4407

1897 - 1909

Císařsko-královské státní dráhy (kkStB)

175.07

1909 - 1918

Československé státní dráhy (ČSD)

175.07

1918 - 1925

Československé státní dráhy (ČSD)

414.407

1925 - 1939

Českomoravské dráhy (BMB/ČMD)

414.407

1939 - 1945

Československé státní dráhy (ČSD)

414.407 

od 1945


Výrobní číslo

2531/96

Označení tendru (kkStB)

38.13

Označení tendru (ČSD)

312.113

Přezdívky

  • Prachárna - lokomotivy uměly dobře spalovat nekvalitní trutnovské prachové uhlí.

Technické údaje

Rok výroby

1896

Výrobce

Lokomotivka Společnosti státní dráhy


Maximální rychlost

35 km/h

Hmotnost lokomotivy ve službě

55,1 t

Délka lokomotivy přes nárazníky

9720 mm

Výška

4570 mm

Uspořádání pojezdu

D m2

Typ rozvodu

Gooch
Minimální poloměr oblouku

140 m

Výkon

456 kW

Průměr spřažených kol

1190 mm

Počet válců

2

Tlak páry v kotli

12 bar


Hmotnost prázdného tendru

13,1 t

Hmotnost tendru ve službě

31,9 t

Objem uhlí

6,3 m3

Objem vody

12 m3

Fotogalerie

V provozu a po odstavení

Na Křimově