Činnost 2022

Přečtěte si o naší činnosti v roce 2022

Historické cyklovlaky

Společnost LOKO-MOTIV v roce 2022 zrealizovala již desátý ročník jízd historických cyklovlaků. Tyto jízdy proběhly v letních měsících roku 2022. Společnost LOKO-MOTIV tuto akci již tradičně může realizovat díky podpoře měst Chomutova, Klášterce nad Ohří a Vejprt.

Historický cyklovlak začínal svojí jízdu v Klášterci nad Ohří a přes Chomutov pokračoval do Krušných hor směrem na Křimov a dále do Vejprt. Na Křimově, v prostorech budovaného železničního muzea, bylo připraveno pro všechny účastníky tradiční opékání špekáčků. Cestující se zde seznámili s naší činností jak při záchraně a renovaci historických kolejových vozidel, tak i při budování železničního muzea Křimov. Našel se čas na prohlídku některých našich lokomotiv či svezení na malé motorové lokomotivě.

Samozřejmě během svého výletu mohli všichni účastníci navštívit řadu dalších zajímavých míst ležících v této části Krušných hor. Velice nás potěšil opravdu velký zájem o všechny naše jízdy mezi širokou veřejností. Náš vlak byl vždy zaplněn do posledního místečka, a to nás velice těšilo.

Věříme, že se nám na příští rok 2023, na již 11. ročník těchto jízd, podaří získat takovou finanční podporu tomuto dlouhodobému projektu, že bude možné realizovat o letních měsících více jízd. Ideální by byla možnost odjezdit všechny víkendy o letních měsících. Doufáme, že i náš Ústecký kraj opět začne tuto akci podporovat. Na pořízených záběrech je zachycen letošní úspěšný X. ročník jízd historických cyklovlaků.

Akce 150 let od zprovoznění horské dráhy Chomutov - Vejprty

Společnost LOKO-MOTIV připravila na sobotu 8. 10. 2022 akci pro širokou veřejnost a všechny příznivce historické železnice. Při příležitosti oslav 150 výročí zprovoznění horské dráhy z Chomutova do Vejprt jsme realizovali jízdu historického vlaku taženého parní lokomotivou 354.195. Parní vlak odjížděl z Chomutova v 10:00 a přes Křimov pokračoval do Vejprt. Z Vejprt se poté vracel zpět do Chomutova. Železniční horskou trať do Vejprt se podařilo Buštěhradské společnosti stavebně dokončit v roce 1872, tedy před úctyhodnými 150 lety. A to je již výročí, které stojí za důstojnou oslavu.

Pro všechny účastníky byl na Křimově připraven program včetně výstavy lokomotiv našeho železničního muzea. Vystaveny zde byly i historické automobily, motocykly, traktory a vojenské jeepy z druhé světové války. Samozřejmě nechybělo pohoštění v podobě tradičního opékání špekáčků v parčíku u výtopny. Našla se i možnost svezení na stanovišti malé mašinky, což přitahovalo malé i velké návštěvníky. Hlavním magnetem však byla bezesporu parní krasavice, lokomotiva 354.195 "všudybylka", která byla v neustálém obležení návštěvníků. Musím zde ještě podotknout, že um lokomotivní čety na "páře" i postrkovém "hektoru" (motorová lokomotiva T 435.0139, původně sloužila v depu Chomutov a dnes je v péči železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka, členové společnosti LOKO-MOTIV na ní provedli v druhé polovině devadesátých letech obnovu nátěru - přípravné práce a základní nátěr lokomotivy se tehdy prováděl přímo na Křimově) byl na stoupání pod Dominou dokonale prověřen. Neoježděné rezavé koleje, vlhko a spadané listí, náš vláček trochu potrápily. V jednu chvíli to prostě nešlo dál, ale i to se úspěšně překonalo a na Křimov se tak přivezlo pouze malé zpoždění.

Jak by řekl znalec železnice: "Ta adheze je ale pěkná mrška". A dal by se do výpočtů, kde by dokázal, že po spadaném listí a vlhkých kolejích to nepojede ani při použití písku. Ano, i tyto případy se dají matematicky doložit a spočítat. Ale vždy v těchto situacích rozhoduje vedle "fyziky" i um a dovednost strojvedoucího, a přesto to někdy prostě opravdu nejde dál. Ale toto nebyl tento případ, díky šikovnosti lokomotivních čet na obou strojích se vše povedlo. Vlak se postupně opět podařilo rozjet a jelo se dál. Ač se mnohým mohou zdát Krušné hory jako malé kopce, tak horská dráha, i v dobách pravidelného provozu, dokázala na táhlých stoupáních velmi často potrápit osobní i nákladní vlaky, které zde pravidelně jezdily. Stačila malá nepřízeň počasí nebo vysoká tráva v kolejích.

Původně měla náš vlak vést parní lokomotiva 414.096 "heligón", která pochází z roku 1906. Bohužel pro technickou závadu, kterou se nepodařilo odstranit do termínu jízdy, jí velice úspěšně zastoupila již zmíněná "všudybylka". Pro úplnost informací musíme dodat, že obě zde uvedené lokomotivní řady v dobách pravidelného parního provozu na horské dráze jezdily.

Společnost LOKO-MOTIV vydala k této akci svůj občasník, věnovaný tomuto výročí. Je zde přiblížena historie této tratě, jsou zde i další články o společnosti LOKO-MOTIV, pro nejmenší je určena i jedna z železničních pohádek, které o této trati napsal vejprtský farář, pan Šimon Polívka. Tuto pohádkovou knížku i občasníky samozřejmě seženete při případné návštěvě u nás na Křimově.

Ve Vejprtech na nádraží mělo vše ve svých rukách historické vojsko z pevnostního opevnění Na Kočičáku. Dokonce zde byla pravá vojenská pojízdná kuchyně a podával se pravý vojenský guláš. Zájemců o dobré jídlo bylo nepočítaně. V kulturním domě ve Vejprtech proběhla výstava fotografií věnovaná historii a provozu na horské dráze a více než 30leté práci členů společnosti LOKO-MOTIV.

Celá úspěšná oslava 150 let horské železnice se mohla konat díky podpoře měst Chomutova a Vejprt. Celou akci podpořila také Nadace ČEZ, dále firma rt steel a řada dalších drobných podporovatelů. Je pouze smutným konstatováním, že ani letos žádnou z našich akcí určených pro veřejnost nepodpořil Ústecký kraj. O to více si vážíme podpory všech, kteří nás podporují a není jim lhostejná naše technická historie. Bez této podpory by dnes nebylo možné realizovat takto důstojnou oslavu 150. výročí horské dráhy, ani budovat železniční muzeum Křimov. Velké poděkování společnosti LOKO-MOTIV patří všem, kteří se na celé akci podíleli a výraznou měrou tak pomohli ke zdárnému průběhu těchto oslav.

Další akce

Naše další práce v roce 2022

Vedle rozpracované opravy přípojného vozu Clm, pokračují na Křimově další práce na našem dalším historickém motorovém vozu M 240.033 "singrovka", který je zprovozňován.

Rozpracována je i náročná oprava lokomotivy T 334.0894. Ta bude ovšem ještě nějaký čas trvat, protože v tomto případě se jedná o opravu naftového motoru a dalších částí lokomotivy. Navíc řada drobných prací je průběžně a pravidelně realizována i u dalších muzejních vozidel.

Drobné práce stavebního charakteru a údržby pokračují i na správní budově výtopny. Práce je nad hlavu a stále je co dělat. Vše samozřejmě souvisí i se získanými finančními prostředky a dle našich finančních a technických možností se realizují postupně jednotlivé opravy.