Připravované akce

Svezte se s námi!

150 let trati Chomutov - Vejprty

8. října 2022

V rámci oslav 150 let od zprovoznění trati Chomutov - Vejprty vyjede na krušnohorskou trať parní vlak. V jeho čele se představí "Všudybylka" 354.195 z Muzea ČD v Lužné u Rakovníka.

V Křimově si budete moci prohlédnout historická kolejová vozidla ze sbírky společnosti LOKO-MOTIV nebo si opéct špekáčky, ve Vejprtech na Vás čeká výstava historických fotografií z vejprtské trati, ale také hudební vystoupení.

V rámci akce budete mít možnost získat Turistickou vizitku, která se váže přímo k výročí vejprtské trati. Vizitka bude k dostání v muzeu na Křimově. Pokud projekt Turistický deník ještě neznáte a chtěli byste sbírat vizitky, navštivte webové stránky wander-book.com, kde se dozvíte vše potřebné.

Rezervace míst ve vlaku není možná, jízdenky se budou prodávat jen ve vlaku u průvodčích.

Těšíme se na Vás a děkujeme všem, kteří jízdu parního vlaku podpořili!

Pozvánka na akci

Vážení přátelé a příznivci historických parních lokomotiv a železnice. Dovolujeme si Vás pozvat na sobotu 8. října 2022 na jízdu zvláštního parního vlaku společnosti LOKO-MOTIV, která se koná při příležitosti 150 výročí dobudování a zprovoznění horské dráhy z Chomutova do Vejprt. Při tomto významném výročí vyjede na tuto trať zvláštní parní vlak tažený lokomotivou 354.195 ze železničního muzea ČD v Lužné u Rakovníka.

Náš původní záměr, ve spolupráci s železničním muzeem v Lužné, bylo na této trati představit na slavnostním historickém vlaku široké veřejnosti parní lokomotivu 414.096 "heligón", která pochází z roku 1906. V dobách pravidelného parního provozu zasahovala tato lokomotivní řada i do dopravy na horské dráze, její hlavní doménou v Chomutově však v pozdějších letech byl zejména staniční posun. Bohužel pro technickou závadu této muzejní lokomotivy z tohoto záměru nakonec sešlo.

Všudybylka, to je železničářská přezdívka pro lokomotivy řady 354.1, která asi nejlépe vystihuje provozní vlastnosti těchto osvědčených a výkonných tendrových lokomotiv. Lokomotiva 354.195 je tak dnes provozní zástupkyní této lokomotivní řady, která i na horské dráze do Vejprt vozila své osobní vlaky. Ve výtopně Chomutov měly "všudybylky" svůj domov a obsluhovaly osobní provoz na řadě tratí v okolí Chomutova. Sloužila zde například jedna z prvních vyrobených lokomotiv této řady, stroj 354.102.

Horskou dráhu do Vejprt, která byla budována Buštěhradskou společností se podařilo slavnostně dokončit již v roce 1872. Ale s těmi letopočty a daty je to krapánek složitější. Oficiální zahájení stavby horské dráhy proběhlo 18. srpna 1869, slavnostní zahájení stavby však bylo o něco dříve již 18. května 1869. Ale díky dobrému počasí ve skutečnosti začaly první práce v úseku od Hořetic po Dominu již 4. ledna 1869. A tak bychom mohli dodávat další data a další čísla. Je však zcela nepochybné, že již 28. srpna roku 1871 byla dokončena vrchní stavba celé tratě až do Vejprt. Dokonce dne 29. prosince 1871 projela celou trať slavnostně vyzdobená parní lokomotiva (bohužel označení a typ se mi nepodařilo zjistit), která byla všude slavnostně vítána. Od 15. února 1872 byl na této trati povolen provoz, ale pouze pro nákladní dopravu. Trať totiž nebyla zcela dokončena, neboť chyběl úsek z Vejprt do Annabergu. Zpoždění na saské straně bylo způsobeno potížemi německé společnosti, což ona sama velice nerada přiznávala.

Slavného dne se tak dočkalo město Vejprty až 1. srpna roku 1872, kdy sem přijel i slavnostně ozdobený osobní vlak. Snad ještě můžeme připomenout, že 1. srpna roku 1993 byl slavnostně obnoven přeshraniční osobní železniční provoz mezi Vejprty a Saskem, který zde byl ukončen po konci druhé světové války v roce 1945. Nákladní provoz si však musel počkat až na nové tisíciletí, kdy díky aktivitám společností BVO Bahn, Českých soukromých drah spol s r.o. a společnosti LOKO-MOTIV byla v roce 2001 zahájena nepravidelná přeprava prvních nákladních vlaků.

Kolik lidských osudů, dřiny a práce je spojeno s těmi 150 lety existence horské dráhy, si asi ani neumíme představit. Železnice, a zejména její zaměstnanci zde byli osudem mnohokrát těžce zkoušeni, ale byla to právě horská dráha, která přinesla zdejšímu kraji velkou prosperitu a možnost růstu. V dnešní době díky chybným politickým rozhodnutím, byl její význam doslova minimalizován, přesto železnice žije a k tomuto kraji nadále patří. Přejme si, aby jako dopravní prostředek mohla sloužit dál a byl tak uchováván odkaz našich předků. Věřím, že přijdou opět lepší časy a s nimi i rozumnější přístupy k naší celé železniční dopravě.

Tento krátký článek berte jako naši pozvánku na jízdu parním vlakem při příležitosti významného jubilea, kterým jistě je 150 výročí této krásné horské dráhy. Jízdenky do našeho vlaku se kupují u průvodčích přímo ve vlaku. V historickém vlaku neplatí žádné slevy. Na všechny účastníky se těší společnost LOKO-MOTIV. Tuto akci je možné realizovat díky podpoře měst Chomutov, Vejprt a Nadace ČEZ.

Za společnost LOKO-MOTIV Pavel Adam.

Úvodní foto: Antonín Šavel